img

TỔ YẾN SÀO

Danh mục sản phẩm
Khối lượng
Sản phẩm mới,
4 Sản phẩm
Sắp xếp
img

TỔ YẾN SÀO

TỔ YẾN THÔ 100g

TỔ YẾN QUANG LONG THÔ 100g Quy cách : hộp 100g Cách dùng : Chưng cách thủy: Rửa, làm sạch,…

3.300.000 Thêm vào giỏ

TỔ YẾN THÔ 50g

TỔ YẾN QUANG LONG THÔ 50g Quy cách : hộp 50g Cách dùng : Chưng cách thủy: Rửa, làm sạch,…

1.650.000 Thêm vào giỏ

TỔ YẾN TINH CHẾ 100g

TỔ YẾN QUANG LONG TINH CHẾ 100g Quy cách : hộp 100g Cách dùng : Chưng cách thủy: Rửa sơ…

4.200.000 Thêm vào giỏ

TỔ YẾN TINH CHẾ 50g

TỔ YẾN QUANG LONG TINH CHẾ 50g Quy cách : hộp 50g Cách dùng : Chưng cách thủy: Rửa sơ…

2.100.000 Thêm vào giỏ